Kirsi

Kirsi Kuoppamäki

kirsi.kuoppamäki(at)kvvy.fi

03 246 1337

Kirsi on aiemmin toiminut tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa. Kirsi on tehnyt väitöskirjan vesistöekologian alalta ja on myös ympäristöekologian dosentti. Kirsi on perehtynyt rehevöityneiden järvien problematiikkaan, etenkin Lahden Vesijärvellä, ja viimeiset 15 vuotta kaupunkiekosysteemeihin. Rakennetussa ympäristössä Kirsin kiinnostuksen kohteena ovat mm. hulevedet ja niiden hallinta viherratkaisuin, kuten kasvikatoilla ja biosuodatusrakenteilla erilaisia suodattavia materiaaleja käyttäen. Kirsi vastaa KVVY:llä erityisesti Keurusselän valuma-alueen kunnostushankkeen (Keurus-hanke) toteutuksesta.