Yhdistys

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY Yhdistys) edistää vesiensuojelua ja toteuttaa ympäristön ja vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimia Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueella. Yhdistys on perustettu vuonna 1961. Yhdistyksen toiminta on alkuvuosikymmenistä laajentunut ja monipuolistunut merkittävästi, mutta tavoite on kuitenkin edelleen sama –tehdä työtä puhtaan ympäristön puolesta.

Vaikuttavat hankkeet ovat toimintamme ydin, ja meillä on vuosittain käynnissä reilu kymmenkunta hanketta, joiden parissa asiantuntijamme työskentelevät. Hankkeiden kautta  parannamme vesien ja ympäristön tilaa, ja aktivoimme paikallisia toimijoita mukaan työhön toteuttamaan toimia ja seuraamaan niiden vaikutuksia. Pitkäjänteinen yhteistyö yhteisen päämäärän eteen tuo tuloksia, joista kaikki hyötyvät.

KVVY Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Yhdistys kuuluu myös vuonna 1973 perustettuun Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry:n, joka on on alueellisten vesiensuojeluyhdistysten katto-organisaatio.  Liitto edustaa jäsenyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtiovaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin. Liitto antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita sekä laatii kannanottoja vesien- ja ympäristönsuojelun kehittämiseksi ja julkaisee Aquarius-lehteä.

Yhdistyksen toiminnan rahoitus muodostuu jäsenmaksuista, hankerahoituksesta ja varainkeruun kautta yhteisöiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä saadusta tuesta. Jäsenmaksut muodostavat yhden viidesosan yhdistyksemme toimintavaroista, ja niillä katetut hankkeiden omarahoitusosuudet osaltaan mahdollistavat vaikuttavien hankkeiden hakemisen ja toteuttamisen.

Jäsenemme:

Ylistenjärven vesi- ja kalastushoitoyhdistys ry

Ähtärin eteläinen osakaskunta